Razpoloženjske motnje mater povečujejo verjetnost za čustvene težave pri otrocih

 Razpoloženjske motnje mater povečujejo verjetnost za čustvene težave pri otrocih

Norveški raziskovalci so ugotovili, da lahko depresija in anksioznost pri materi povečata tveganje za nastanek čustvenih težav pri otrocih (in to že pri otrocih, starih 18 mesecev).

Tveganje pa žal ostaja tudi v obdobju adolescence in obsega tudi povečano tveganje za razvoj depresije. Dr. Wendy Nilsen pojasnjuje, da spoznanje poudarja, kako pomembno je, da zdravstveno osebje, na primer na obveznih zdravniških pregledih, pravočasno zazna težave v duševnem zdravju pri materi in/ali otroku.

Raziskovalci so ugotovili, da ko ima mati težave z anksioznostjo in depresijo v otrokovem zgodnjem otroštvu, obstaja večje tveganje, da bo imel tudi sam v svojem otroštvu različne čustvene težave. Taki otroci naj bi imeli v mladostništvu tudi pogosteje težave z depresijo.

Raziskava je razkrila manjše razlike med dečki in deklicami. Po poročanju raziskovalcev naj bi bile težnje po razvoju vedenjskih težav v zgodnjem šolskem obdobju (okrog 8 let starosti) povezane s težavami v adolescenci le pri deklicah in ne pri dečkih.

Vsi ti izsledki podpirajo tudi pretekle raziskave, ki poudarjajo, kako pomembni sta tako preventiva kot ustrezna intervencija.

Dr. Wendy Nilsen pravi, da je to še posebej pomembno takrat, kadar ima mama v zgodnjem otrokovem obdobju močno izražene simptome anksioznosti. Ti otroci so podvrženi večjemu tveganju za razvoj depresivnih simptomov v adolescenci. Po besedah raziskovalke so s poznejšimi težavami v adolescenci povezani tudi vedenjske težave v zgodnjem otrokovem obdobju.

Raziskava prav tako izpostavlja pomen raziskovanja, s katerim bi lahko otroke in njihove družine spremljali od njihovega otroštva pa do adolescence. Dr. Nilsen meni, da bi na ta način lahko nabrali veliko informacij o dogodkih v otrokovem najbolj zgodnjem obdobju, ki vplivajo na poznejše težave v duševnem zdravju.

V tej raziskavi so raziskovalci želeli preveriti, ali in kako materino duševno zdravje vpliva na razvoj motenj čustvovanja pri otroku. Prav tako so želeli ugotoviti, kako so bili ti dejavniki med otroštvom in adolescenco povezani z razvojem depresivnih simptomov med samo adolescenco ter ali so med spoloma obstajale kakršnekoli razlike.

Vir: Psych Central News l Foto: Freedigitalphotos.net