Duševno zdravje in pomembnost promocije zdravja na delovnem mestu - I. Del

Duševno zdravje in pomembnost promocije zdravja na delovnem mestu - I. Del

Opredelitev duševnega in fizičnega zdravja je bistvenega pomena tako za posameznika kot za družbo. Počutje in zdravje sta pomembna dejavnika pri učinkovitosti delovanja posameznika. V skladu z definicijo Svetovne zdravstvene organizacije, ki trdi, da je »zdravje opredeljeno kot stanje popolnega fizičnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali invalidnost«. Tako je zdravje opredeljeno kot stanje dobrega počutja, v katerem je posameznik sposoben uresničiti svoje potenciale in se soočiti s stresnimi situacijami iz vsakdanjega življenja ter s svojim delom učinkovito prispevati k javni dejavnosti. Zasnova duševnega zdravja zahteva sočasno posameznikovo zmogljivost za vzdrževanje kakovostnih medsebojnih odnosov, uravnoteženo čustveno stanje, motiviranost, sposobnost uživanja, produktivnost, pozitivno samopodobo, intelektualno kapaciteto in uravnotežen življenjski slog.

Namen promocije zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu si prizadeva izboljšati kakovost zdravja in življenja posameznikov, skupin ter skupnosti. Promocija zdravja na delovnem mestu je proces, s katerim lahko zaposleni izboljšajo svoje zdravstveno stanje in življenjski slog. Primarni cilj promocije zdravja je, da nauči oziroma preuči posameznike o tem, da samostojno in odgovorno skrbijo za svoje zdravje na vseh področjih družbene zasnove. Predvsem se usmerja na družinsko življenje, službeno in šolsko okolje. Promocija zdravja omogoča, da povečamo nadzor nad lastnim zdravjem in delovanjem.

Promocija zdravja vključuje več zasnov:

  • Spodbujanje pozitivnega duševnega zdravja – zahteva razvoj psiholoških in socialnih virov, ki prispevajo k spopadanju s stresom, produktivnosti, dobremu počutju in optimalnemu delovanju posameznikov.
  • Preprečevanje duševnih težav in bolezni – preprečevanje duševnih bolezni in disfunkcij se izvede v treh različnih oblikah, in sicer s pomočjo primarne, sekundarne in terciarne preventive. Cilj primarne preventive je preprečiti pojav bolezni ali z drugimi besedami vključiti ukrepe za preprečevanje. Sekundarna preventiva se usmerja na preprečevanje širjenja bolezni, medtem ko se terciarna preventiva ukvarja z zmanjševanjem nadaljnjih negativnih učinkov in posledice bolezni. Namen terciarnih ukrepov je izboljšanje kakovosti življenja in zmanjšanje tveganja za nastanek ponovitve s pomočjo zdravstvene nege in rehabilitacije.
  • Podpora raziskav in inovacij na področju duševnega zdravja – raziskave na področju duševnega zdravja zagotavljajo priložnost za izboljšanje metod in programov, usmerjenih k izboljšavam, namenjenim določenemu delu družbe.
  • Izboljšanje kakovosti življenja ljudi z duševno boleznijo ali prizadetostjo s pomočjo socialnega vključevanja in varstva njihovih pravic in dostojanstva – družben kontekst promocije duševnega zdravja lahko vključuje ukrepe, usmerjene k izboljšanju stanja na področju družine, šole, zdravstvenega varstva, delovnega mesta in družbenega področja.
  • Določanje značilnosti poklicnega stresa kot dejavnik, ki vpliva na zdravstveno stanje in produktivnost dela – vključuje ukrepe in raziskave za izboljšanje posameznih strategij za reševanje izzivov, povezanih s stresom na delovnem mestu.
  • Razvoj posameznih pristojnosti za obvladovanje konfliktov in učinkovito upravljanje s problematičnimi situacijami služi kot sredstva, ki omogočajo učinkovito sodelovanje in konstruktivne odnose na delovnem mestu.

V današnjem prispevku si izvedel-a, definicijo zdravja, kaj zahteva zasnova duševnega zdravja, kakšen je namen promocije zdravja na delovnem mestu, kaj vključuje promocija zdravja.

V prihodnjem prispevku boš izvedel/a, zakaj uveljavljati promocijo na delovnem mestu in kateri so učinki promocije na delovnem mestu, zato nam pridno sledi še naprej in všečkaj ter deli današnjo objavo na FB. Smile

Avtor: Gabriela Lukman, mag. psih.

Foto: Freeimages.com

Gabriela Lukman
Gabriela Lukman

Kategorije

Rubrike

Preberite še

Ali boljše planiranje časa pomeni manj stresa? - I. Del

Opredelitev duševnega in fizičnega zdravja je bistvenega pomena tako za posameznika kot za družbo. Počutje in zdravje sta pomembna dejavnika pri...

Duševno zdravje in pomembnost promocije zdravja na delovnem mestu - III. Del

Opredelitev duševnega in fizičnega zdravja je bistvenega pomena tako za posameznika kot za družbo. Počutje in zdravje sta pomembna dejavnika pri...

Duševno zdravje in pomembnost promocije zdravja na delovnem mestu - II. Del

Opredelitev duševnega in fizičnega zdravja je bistvenega pomena tako za posameznika kot za družbo. Počutje in zdravje sta pomembna dejavnika pri...

Vedno dobimo tisto, kar smo prosili!

Opredelitev duševnega in fizičnega zdravja je bistvenega pomena tako za posameznika kot za družbo. Počutje in zdravje sta pomembna dejavnika pri...