Kako humor vpliva na naše duševno in telesno dobro počutje

Kako humor vpliva na naše duševno in telesno dobro počutje

Freud je humor opredelil kot zrelejši način obrambnega odziva na soočanje z emocionalnim nelagodjem in ogroženostjo. Humor nam pomaga, da se bolje odzovemo na stres in negativna čustva pretvorimo v pozitivna.

Pozitivna psihologija se podrobno ukvarja tudi s tem, kako humor vpliva na naše psihično in telesno dobro počutje. Kot piše Musek, bodo ljudje, ki kažejo več zadovoljstva z življenjem, v povprečju doživljali življenje kot bolj smiselno, doživljali več optimizma, pozitivnih čustev, bolj bodo polni upanja, zanosa, njihova osebnostna rast bo boljša, … Kot še nadaljuje avtor, bodo taki ljudje doživljali manj znakov ogrožajočega psihičnega vedenja – redkeje bodo izražali negativna čustva, redkeje bodo tesnobni, depresivni in osamljeni.

Raziskovalci domnevajo, da je humor povezan s splošnim dobrim počutjem, a za zdaj še ni bilo opravljenih dovolj raziskav, da bi to lahko popolnoma potrdili. Podobno velja tudi za pozitivne učinke humorja pri obvladovanju in premagovanju stresa. Kot pojasnjuje Janek Musek, nedavna študija kaže na to, da se smisel za humor in humorna odzivnost pomembno povezujeta s pozitivnimi čustvi, negativno pa korelirata z nekaterimi komponentami nevroticizma. Avtor kot zanimivost navaja še, da pesimistične osebe šale in smešnice ocenjujejo kot bolj smešne, kar primerja z okoliščinami, v katerih bi revnejši ljudje pripisali denarju večjo vrednost kot bogatejši.

Humor in smeh lahko vplivata na dobro počutje, hkrati pa je logično, da se več smejimo predvsem takrat, ko smo dobro razpoloženi in se dobro počutimo. Kadar smo napeti, tesnobni, depresivni in nesproščeni se enostavno ne moremo šaliti in smejati. Avtor zaključuje, da se v stanju pozitivne emocionalnosti smeh in humor pojavita bistveno pogosteje kot pa takrat, ko nismo dobro razpoloženi. Vsekakor pa so nam šale in smeh lahko v pomoč pri preobražanju negativnega stresa v pozitivno doživljanje.

Dejstvo je, da humor in smeh pozitivno vplivata na duševno in telesno dobro počutje. Ti vplivi žal pogosto še niso dovolj izraziti in se precej razlikujejo glede na to, katere vidike humorja in dobrega počutja proučujemo.

Vir: Musek J. 2010. Psihologija življenja. Vnanje Gorice, Inštitut za psihologijo osebnosti. Foto:sxc.hu