Kako otroku z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti pomagati usvojiti veščine načrtovanja in predvidevanja

Kako otroku z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti pomagati usvojiti veščine načrtovanja in predvidevanja

Motnja pozornosti in hiperaktovnosti je kronična motnja, ki se začne v otroštvu in pogosto traja tudi v odrasli dobi. Motnja pozornosti lahko povzroči težave z organizacijo, zaradi česar imajo otroci in mladostniki težave v šoli.

Težave z organizacijo izvirajo iz težav z izvršilnimi funkcijami v možganih. Če se otrok nauči organizacijskih veščin, se lahko uspešno izogne tovrstnim težavam.

Stroka opaža, da ima sicer kar nekaj otrok težave z organizacijo, so pa težave bolj izrazite pri otrocih z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. Če se otroci že zgodaj naučijo določenih veščin načrtovanja, lahko tako preprečijo, da bi tovrstne težave vplivale na njihovo produktivnost. Starši pri tem igrajo ključno vlogo, saj morajo otroka naučiti številne različne tehnike, prav tako pa morajo spremljati tudi njihov napredek.

Starši lahko skupaj z otrokom naredijo urnik delovnih nalog, napišejo, do kdaj mora biti določena naloga končana ter označijo, ko jo otrok izpolni. Urnik domačih nalog pozitivno vpliva tudi na druge simptome motnje pozornosti in hiperaktivnosti, saj otroku omogoča, da v svojem življenju vzpostavi določen red. Starši na ta način tudi poskrbijo, da otrok pravočasno naredi domače naloge ter vidijo, če ima na katerih področjih težave.

Poleg urejenega urnika pa je za otroka zelo pomembno tudi delovno okolje, kjer naj bo čim manj različnih distraktorjev, ki otroka odvračajo od določene naloge. Pomembno je, da ima otrok točno določeno mesto, namenjeno šolskemu delu. Ta prostor naj bo tudi čim bolj miren. Starši naj svojega otroka spodbujajo, da si vsak večer pripravi šolsko torbo, tako se bodo izognili temu, da bi potrebne šolske potrebščine in naloge ostale doma. Strokovnjaki z Univerze v Illinoisu tudi priporočajo, da otrok vsakič, ko konča s šolskim delom, svojo delovno površino pospravi in tako na njej ohrani red.

Zaradi motnje pozornosti ima lahko otrok tudi težave pri opravljanju zahtevnejših nalog. Pri tem so mu starši lahko v veliko pomoč, in sicer tako, da mu pokažejo korake, po katerih naj se loti določene naloge. Na ta način se bo otrok naučil načrtovanja, spoznal pa bo tudi, kako poteka določen delovni proces.

Starši naj otroka za uspešno opravljeno nalogo tudi nagradijo, s čimer bo otrok lažje vztrajal pri na novo usvojenih organizacijskih veščinah.

Starši, zavedajte te, da spremembe zahtevajo svoj čas in da se nič ne zgodi čez noč. Zato spodbujate svojega otroka in ga bodrite. Slej ko prej bo vaš trud poplačan, kar ne bo pozitivno vplivalo le na vaše družinsko življenje, ampak tudi na boljše duševno zdravje vašega otroka.

Vir: Psych Central News l Foto: Freedigitalphotos.net