Kognitivno-vedenjska terapija lahko pomaga pri izboljšanju številnih simptomov, za katere vaš zdravnik ne najde vzroka

Kognitivno-vedenjska terapija lahko pomaga pri izboljšanju številnih simptomov, za katere vaš zdravnik ne najde vzroka

Ameriška akademija za nevrologijo je potrdila, da je kognitivno-vedenjska terapija najprimernejša metoda za ljudi, ki jih mučijo bolečine, slabotnost ali omotica, a teh simptomov ni mogoče medicinsko pojasniti.

Simptomom, ki se kažejo v obliki izčrpanosti, šumenja v ušesih in otopelosti, pravimo tudi psihogeni simptomi. Kot pojasnjuje dr. Michael Sharpe z Univerze v Edinburgu ljudje s tovrstnimi simptomi predstavljajo kar tretjino obiskov v splošnih ambulantah.

Pretekle raziskave so pokazale, da lahko intenzivna kognitivno-vedenjska terapija ublaži simptome ter zmanjša distres in občutke nezmožnosti opravljanja osnovnih življenjskih obveznosti, kar je še posebej značilno za bolnike s prej naštetimi simptomi.

Kognitivno-vedenjska terapija izboljša telesne simptome, emocionalno stanje in delovanje, saj ljudem pomaga razumeti in, če je treba, spremeniti mišljenje in odzivanje na simptome in življenjske situacije.

Za namen raziskave so raziskovalci pripravili posebno knjižico za samopomoč, ki temelji na kognitivno-vedenjski terapiji in je namenjena posebej bolnikom s tovrstnimi telesnimi simptomi. Raziskovalci so knjižico razdelili 62 ljudem, ki so s pomočjo medicinske sestre v nevrološki ambulanti tri mesece izvajali štiri programe za samopomoč, opisane v knjižici.

Te bolnike so raziskovalci primerjali s 63 drugimi bolniki, ki pa so se zdravili le ambulantno. Večina udeležencev raziskave je imela tudi psihiatrično potrjene diagnoze, na primer panične napade, anksioznost in depresijo.

Po treh mesecih se je pri ljudeh, ki so hodili tudi na terapijo, pokazalo za približno dvakrat boljše izboljšanje splošnega zdravstvenega stanja kot pa pri ljudeh, ki niso obiskovali terapije. 13 % več ljudi, ki so hodili terapijo, je poročalo, da je bilo njihovo zdravje boljše ali veliko boljše kot pa pri tistih, ki niso hodili na terapijo.

Po šestih mesecih bistvenih razlik v izboljšanju zdravstvenega stanja med obema skupinama sicer ni bilo več opaziti, so tisti, ki so hodili na terapijo, kljub vsemu še vedno poročali o bolj izrazitem izboljšanju simptomov, kot tisti, ki terapije niso obiskovali. Ti bolniki so bili tudi na splošno bolj zadovoljni z načinom zdravljenja.

»Ta raziskava nam kaže, da bi lahko bila kognitivno-vedenjska terapija, osnovana na vodeni samopomoči, nova in potencialno uporabna tehnika pri zdravljenju oziroma izboljševanju predhodno opisanih simptomov,« pojasnjuje dr. Sharpe.

Dr. Sharpe se sicer zaveda, da bodo potrebne še nadaljnje raziskave, vseeno pa lahko ta tehnika predstavlja učinkovit in relativno poceni prvi korak za pomoč ljudem, ki jih zdravniki zaradi njihovih simptomov, ki jih nikakor ne morejo pojasniti, pogosto kar odslovijo.

 

Vir: Psych Centra Newsl l Foto: Freedigitalphotos.net

Kategorije

Rubrike

Preberite še

Prvi šolski dan naj bo otrokov dan

Ameriška akademija za nevrologijo je potrdila, da je kognitivno-vedenjska terapija najprimernejša metoda za ljudi, ki jih mučijo bolečine,...

Strokovnjak odgovarja: Prekinitev ljubezenske zveze, kako naprej?

Ameriška akademija za nevrologijo je potrdila, da je kognitivno-vedenjska terapija najprimernejša metoda za ljudi, ki jih mučijo bolečine,...

Pridružil se nam je nov ponudnik – Monica Bertok, univ. dipl. psih., edukantka vedenjsko kognitivne terapije

Ameriška akademija za nevrologijo je potrdila, da je kognitivno-vedenjska terapija najprimernejša metoda za ljudi, ki jih mučijo bolečine,...

Šola brez čustev?

Ameriška akademija za nevrologijo je potrdila, da je kognitivno-vedenjska terapija najprimernejša metoda za ljudi, ki jih mučijo bolečine,...