Komunikacijske veščine ( 1. del)

Komunikacijske veščine ( 1. del)

Kako dosežemo boljši stik v komunikaciji?

Če želimo doseči dober stik v komunikaciji, se je pomembno zavedati, kam usmerjamo svojo pozornost. Če razmišljamo le o tem, kaj bomo osebi povedali in v mislih že oblikujemo svoje mnenje, lahko marsikaj spregledamo. Za dober stik je ključno, da je naš glavni cilj osebo razumeti in jo poslušati. Takrat torej ne gledamo na svoj telefon in ne brstamo po predalu, pač pa se osredotočamo na to, kaj nam druga oseba želi sporočiti, pri čemer upoštevamo tudi njeno nebesedno komunikacijo. Ključno je, da osebo aktivno poslušamo. Za dober stik nam močno pomaga tudi zavedanje, da je naš sogovornik dobra oseba in ima tako kot mi svoje želje, pričakovanja ter strahove. Razlikovanje med sogovornikovim mnenjem in njegovo osebnostjo je zelo pomembno, saj nam omogoča, da do druge osebe kljub morebitnem nestrinjanju delujemo spoštljivo, odprto in sprejemajoče. Četudi oseba v nekem trenutku odreagira neprimerno, se zavedamo, da je to le njeno vedenje in to ne pomeni, da je oseba slaba.

Kako učinkovito komunicirati?

Ljudje se ne rodimo z dobrimi komunikacijskimi veščinami, pač pa se jih naučimo. Za učinkovito komunikacijo se je dobro zavedati, da to, kar izrečemo ni nujno enako, kar druga oseba sliši. Učinkovita komunikacija ni le gola izmenjavo sporočil, pač pa zajema tudi nebesedno komunikacijo, pozorno poslušanje ter razumevanje tako svojih kot sogovornikovih čustev. K učinkoviti komunikaciji lahko odlično doprineseta zlasti dve komunikacijski orodji, in sicer tišina ter nasmeh. Mnogim je tišina lahko neprijetna, a v določenih situacijah (npr. pogajanje) ima tišina lahko v tistem trenutku celo večji učinek oz. moč kot besede. Nasmeh je za razliko od tišine večini zelo prijeten ter nam lahko zelo pomaga pri boljšemu sporazumevanju. Raziskave kažejo, da nam nasmeh pomaga, da nas drugi zaznavajo kot bolj vredne zaupanja, dostopnejše, prijaznejše ter bolj družabne. Lahko se torej večkrat zavestno opomnimo, da se pogosteje nasmehnemo ter opazujemo, kakšen učinek ima to na našo komunikacijo. Za učinkovito komuniciranje je pomembno, da smo pozorni tudi na svoje počutje. Če se spustimo v komunikacijo z občutki jeze in prizadetosti, bo naša komunikacija precej manj učinkovita in najverjetneje ne bomo dosegli, kar si resnično želimo.

 

Naslednjič si bomo pogledali, kaj najpogosteje vpliva na našo komunikacjo z drugimi.

 

Katja Z. Istenič, uni. dipl. psih., Hočem več

 

Katja Istenič
Katja Istenič

Kategorije

Rubrike

Preberite še

Komunikacijske veščine ( 2. del): Kaj vpliva na našo komunikacijo s svetom?

Učinkovita komunikacija ni le gola izmenjavo sporočil, pač pa zajema tudi nebesedno komunikacijo, pozorno poslušanje ter razumevanje tako svojih...