Motnja pozornosti in hiperaktivnost povezani s težavami v komunikaciji

Motnja pozornosti in hiperaktivnost povezani s težavami v komunikaciji

Ljudje z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo naj bi se pogosteje soočali z različnimi težavami v komunikaciji in na splošno naj bi jim stik z drugimi ljudmi povzročal večje težave.

Kanadski raziskovalci ugotavljajo, da ljudje z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo težje vzpostavijo pogovor z drugimi ljudmi. Kot pojasnjujejo raziskovalci, je zelo pomembno, da se te težave zavedamo, saj bomo le tako razvili nove pristope, ki bodo ljudem z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo v pomoč pri vzpostavljanju boljše komunikacije z drugimi ljudmi.

Ko komuniciramo z drugimi, je zelo pomembno, da znamo sprejeti tudi njihov pogled – to je temelj uspešne komunikacije in le tako se lahko primerno odzivamo na svojega sogovornika in njegovim odzivom primerno prilagajamo tudi svojo reakcijo.

Bolj ko ima oseba izražene simptome motnje pozornosti in hiperaktivnosti, več težav ima z vzpostavljanjem kontakta z drugimi ljudmi. Zmožnost, da lahko sprejmemo pogled sogovornika, zahteva določene miselne veščine – znati moramo zadržati informacijo in sogovorniku dati ustrezno povratno informacijo. Vse te veščine ljudem z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo povzročajo precej težav, saj je njihova komunikacija pogosto močno egocentrično usmerjena, sami pa večinoma izhajajo iz lastne perspektive.

Treba je razumeti, kaj otrokom z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo povzroča težave in se potem osredotočiti predvsem na te veščine, ki jim povzročajo težave.

 

Vir: Psych Central News l Foto: sxc.hu