Pomanjkanje spanja pri mladostnikih povezano s slabim prehranjevanjem in debelostjo

Pomanjkanje spanja pri mladostnikih povezano s slabim prehranjevanjem in debelostjo

Dovolj kakovostnega spanca je zelo pomembno in njegovo pomanjkanje je tesno povezano tudi z debelostjo.

Kot pojasnjuje dr. Lauren Hale, so skupaj s sodelavci skozi raziskovanje prišli do zaključka, da mladostniki, ki dovolj spijo, tudi posegajo po bolj zdravi hrani kot pa njihovi neprespani vrstniki. »Nenaspani mladostniki v poprečju tudi količinsko pojedo več hrane, poleg tega pa redkeje posegajo po zdravih in hranilno bogatih živilih,« dodaja dr. Hale.

Trajanje spanca je povezano s celo vrsto zdravstvenih posledic, med katerimi pa so se raziskovalci osredotočili na izbor hrane in sprejemanje odločitev. Hoteli so ugotoviti, kakšna je povezava med trajanjem spanja in izbiro hrane. V raziskavo so vključili 13.284 najstnikov, ki so bili v poprečju stari 16 let.

Raziskovalci so ugotovili, da so mladostniki, ki so spali manj kot sedem ur na noč, kar je bilo 18 % celotnega vzorca, najmanj dvakrat tedensko uživali hitro hrano, redkeje pa posegali pa zdravih živilih, kot sta sadje in zelenjava.

Pri interpretaciji rezultatov so raziskovalci upoštevali tudi dejavnike, kot so starost, spol, rasa, socioekonomski status, nivo aktivnosti in družinsko okolje, ter ugotovili, da je trajanje spanca popolnoma neodvisno povezano z zdravimi in nezdravimi prehranskimi odločitvami. Ugotovili so, da bi udeležence raziskave lahko razvrstili v tri skupine: Tiste, ki spijo manj kot sedem ur na noč, tiste, ki spijo med sedem in devet ur na noč in tiste, ki vsako noč poskrbijo za več kot osem ur spanca. Ameriška akademija za pediatrijo namreč mladostnikom priporoča med devet in deset ur spanja.

Kot pravi dr. Allison Kruger, ki je ravno tako sodelovala pri raziskavi, raziskovalce zanima povezava med trajanjem spanca in prehranskimi izbirami mladostnikov. Mladostniki namreč skozi obdobje odraščanja oblikujejo navade, ki lahko močno vplivajo nanje tudi v odrasli dobi.

Raziskovalci so tako prišli do zaključka, da lahko z izboljšanjem spalnih navad mladostnikov poskrbimo za učinkovitejše preprečevanje debelosti in njihovo splošno zdravstveno stanje. Dr. Lauren Hale še dodaja, da bodo v prihodnje raziskovali kavzalnost med trajanjem spanca in prehranskimi izbirami. Če bodo ugotovili, da obstaja vzročno-posledična povezava med pomanjkanjem spanja in slabimi prehranjevalnimi navadami, bomo začeli z bolj aktivnim izobraževanjem na tem področju.

Vir: Psych Central News l Foto: Freedigitalphotos.net

 

Kategorije

Rubrike

Preberite še

Koliko spanja pravzaprav potrebujemo?

Dovolj kakovostnega spanca je zelo pomembno in njegovo pomanjkanje je tesno povezano tudi z debelostjo.

Zaradi pomanjkanja spanja lahko oslabi naš imunski sistem

Dovolj kakovostnega spanca je zelo pomembno in njegovo pomanjkanje je tesno povezano tudi z debelostjo.