Simptomi depresije so pri moških izraženi drugače

Simptomi depresije so pri moških izraženi drugače

Do zdaj je veljalo, da naj bi bil delež ženk, ki so kdajkoli v življenju trpele za depresijo, za 20 % večji kot pri moških. A po podatkih raziskave, opravljene na Univerzi v Michiganum, sta deleža med spoloma precej izenačena.

V zadnjih letih so se raziskovalci namreč začeli spraševati, le pri diagnosticiranju depresije moškim nemara ne postavljajo napačnih vprašanj.

Depresija se pri ženskah izraža kot jokavost, nespečnost in na splošno otožno razpoloženje, medtem ko pa so depresivni moški bolj jezni, agresivni in se pogosteje vdajajo drogam in alkoholu ter se poslužujejo nevarnih spolnih praks in kockanja,” pravi dr. Lisa Martin, profesorica z Univerze v Michiganu.

Ko so raziskovalci enkrat upoštevali tudi prej naštete simptome, so namreč ugotovili, da se z depresijo na neki točki življenja sreča približno 30 % žensk in moških.

V tej raziskavi je sodelovalo 3310 žensk in 2382 moških. “Gre za prvo raziskavo, ki se ukvarja z razlikami med spoloma glede izražanja simptomov depresije,” pojasnjuje dr. Lisa Martin.

S tovrstnimi primerjavami pa se ne strinjajo vsi strokovnjaki. V splošnem namreč še vedno velja, da se depresija pri obeh spolih izraža na enak način. Dr. Peter Kramer z Univerze Brown pravi, da je ideja od tem, da se depresija izraža drugače pri moških in ženskah, še zelo sveža in ne temelji na dovolj preverjenih znanstvenih dokazih.

Dr. Kramer opaža, da je pojavnost bipolarne motnje približno enako razporejena med moške in ženske. To pa ne velja za vse duševne motnje. Avtizem ter motnja pozornosti in hiperaktivnost (ADHD) sta na primer pogostejši pri moških, medtem ko ženske pogosteje zbolijo za motnjami hranjenja.

Dr. Lisa Martin Verjame, da bo zaradi njihovih ugotovitev v prihodnosti več moških deležno strokovne pomoči, saj simptomi depresije ne bodo prezrti. Raziskovalka še dodaja, da moški že na splošno redkeje sami od sebe poiščejo pomoč, saj naj bi to odražalo šibkost. Navadno se pri osebnem zdravniku oglasijo takrat, ko od delodajalca ali partnerke dobijo ultimat, naj spremenijo svoje vedenje, sicer so lahko ob službo ali zakon.

Vir: Psych Central News l Foto:sxc.hu