Šport lahko pomaga otrokom zmanjšati jezo

Šport lahko pomaga otrokom zmanjšati jezo

Rezultati raziskave, opravljene na Univerzi v Tel Avivu, so pokazali, da lahko športna dejavnost poleg boljše telesne pripravljenosti poskrbi še za izboljšanje otrokovega mišljenja, čustvovanja in vedenja.

Keren Shahar, doktorska študentka na Univerzi v Tel Avivu, je v raziskavo vključila 649 otrok iz nižjega socioekonomskega okolja. Pravi, da je otrokom tekom raziskave program različnih športnih dejavnosti pomagal izboljšati samonadzor in disciplino ter zmanjšati občutke agresije. Kot pojasnjuje Keren Shahar, so z raziskavo želeli ugotoviti, ali šport pomaga otrokom zmanjšati agresivnost in kako.

Šport se je pri zmanjševanju agresivnosti izkazal kot bolj učinkovit od terapije v obliki pogovora. Čeprav lahko s terapijo otroke spodbudimo, da začnejo nadzorovati svoje agresivno vedenje, pa ta raziskava kaže, da tako ne zmanjšamo negativnih čustev. Šport pa pomaga umiriti negativna čustva in posledično zmanjšati agresivno vedenje.

Raziskava je potekala na 25 izraelskih šolah, ekipa raziskovalcev pa je analizirala 24 tednov trajajoč šolski program, ki je temeljil na različnih športnih dejavnostih. Polovica udeležencev je sestavljala kontrolno skupino, ki se ni udeleževala športnih aktivnosti, druga polovica pa je imela 5 ur na teden možnost sodelovati v različnih športnih aktivnostih. Trikrat na teden so se otroci od 3. do 6. razreda preizkušali v košarki ali nogometu, dvakrat na teden pa so imeli na programu borilne veščine, med drugim judo in karate.

Po 24 tednih je Keren Shahar primerjala vprašalnike in ocene, pridobljene na začetku in ob koncu programa. Rezultati so pokazali izboljšanje določenih osebnostnih lastnosti udeležencev, kot so na primer samonadzor, samoopazovanje, usmerjenost k reševanju težav in večje zadovoljstvo, vse to pa je vodilo do zmanjšanja njihove agresivnosti. Pomembno je izpostaviti, da so le tisti otroci, ki so povečali samonadzor, zmanjšali agresivno vedenje. Zanimivo je, da so dečki od programa odnesli več kot deklice. Med deklicami je bilo namreč opaziti le majhne spremembe Keren Shahar meni, da deklice nimajo enakih težav z agresivnostjo kot dečki, poleg tega pa so na splošno tudi manj naklonjene športu.

Mlada raziskovalka pravi, kako pomembno je, da se otroci ukvarjajo z nečim, kar jim je všeč in v čemer uživajo. To jih motivira. Če se otroci močno povežejo s katerokoli dejavnostjo, jim to da nek smisel, zato bodo neprimerni vedenjski izbruhi manj pogosti.  

 

Vir: Psych Central News l Foto: sxc.hu

Kategorije

Rubrike

Preberite še

Šport blaži odziv telesa na stres

Športna dejavnost lahko poleg boljše telesne pripravljenosti poskrbi še za izboljšanje otrokovega mišljenja, čustvovanja...