V poslovnem svetu najbolj pogrešam prave vrednote

V poslovnem svetu najbolj pogrešam prave vrednote

Anja Žagar je mlada ženska številnih talentov. Bila je denimo prva, ki se je začela pri nas usmerjeno ukvarjati z ženskim podjetništvom in pomagati ženskam, ki so se odločile vstopiti na samostojno poslovno pot. Anja je po izobrazbi sicer ekonomistka, vendar se je vedno bolj usmerjala k ljudem kot osebnostim ter njihovim talentom, sposobnostim, vedenju ter posledično medsebojnim odnosom. Ker verjame v moč pozitivnih sprememb, se je specializirala na področju izobraževanj in praktičnih delavnic na temo prepoznavanja tipov osebnosti ljudi ter prepletanjem omenjene tematike na vseh področjih našega življenja. Na ta način želi prispevati k širjenju nujno potrebnih veščin dela z ljudmi tudi v praksi. Svoje izkušnje in znanje je pridobila s sodelovanjem z različnimi podjetji in organizacijami, z obiskovanjem dobrih seminarjev v Sloveniji in tujini ter s prebiranjem vrhunske literature domačih in tujih avtorjev. Je avtorica številnih člankov na temo tipov osebnosti, podjetništva, prodaje in vodenja.

Anja, pravite, da verjamete v moč pozitivnih sprememb. Kako na to vplivate skozi svoje delo?

V zadnjem času se zelo pogosto pojavlja v družbi in medsebojnih pogovorih pridih negativne miselne naravnanosti, obupavanje nad trenutnimi razmerami, strah pred prihodnostjo itd. Ker verjamem, da se v vsaki (tudi negativni) situaciji vedno skriva priložnost bodisi za spremembo, razvoj, napredek ali nov začetek, skušam s svojim delom ljudem pokazati možnost izbire. Lahko se odločijo za osredotočenost na težave in težke razmere, lahko pa svoj fokus usmerijo v iskanje rešitev in novih priložnosti. Ker verjamem v moč pozitivnih sprememb, verjamem tudi, da smo ljudje tisti, ki lahko vsakršno situacijo spreobrnemo v dobronamerno lekcijo za življenje. Pomembno je le, da zaupamo vase, svoje sposobnosti in tako pogumno sprejemamo odločitve za svoje življenje.

Katere so tiste veščine, ki ljudem v poslovnem svetu najpogosteje manjkajo? Kaj pri ljudeh, s katerimi se dnevno srečujete, sami najbolj pogrešate?

V poslovnem svetu osebno najbolj pogrešam prave vrednote. Namreč kapitalizem kot oblika gospodarstva je žal zaživela v napačni obliki. Dovolili smo, da je vrednost kapitala prerasla vrednot človeka. Dokaz slednjega je trhlost temeljev mnogih podjetij, ki so se v času recesije pošteno zamajala in mnoga celo sesedla. Mislim, da je ključnega pomena, da se ponovno vrnemo k osnovam in to smo ljudje. Želim si, da bi bilo več kreativnih in samozavestnih ljudi, ki so sposobni uresničevati lastne cilje in ob tem ne rušiti ciljev drugih. Želim si tudi, da bi bilo več ljudi z osnovnimi vrednotami kot so poštenost, iskrenost in spoštovanje. S tovrstnimi osnovami bi se mnogo lažje in hitreje soočali z izzivi in dosegali brezmejne uspehe.

Pri svojem delovanju se pogosto naslanjate na teorijo poznavanja štirih tipov osebnosti. Lahko morda to pojasnite skozi prakso? Kako ste prišli do teh zaključkov in kako se ta teorija zrcali v praksi?

Teorija poznavanja tipov osebnosti je meni osebno obrnila življenje na glavo in brez nje si ne predstavljam življenja in dela v svojem poslu. Gre za teorijo poznavanja in razumevanja štirih tipov osebnosti v katere smo ljudje »razdeljeni« glede na temperament, ki smo ga prinesli s seboj na svet. Našega prirojenega tipa ne moremo niti si ga ne želimo spreminjati, saj vpliva na čisto vsa področja našega življenja (na naš način življenja, na izbor poklica, na komunikacijo in sprejemanje odločitev, na izbiro življenjskega partnerja, na ravnanje z denarjem, na način vzgoje otrok itd.). Ko spoznaš teorijo osebnosti, v prvi vrsti spoznaš sebe in to je izjemen občutek. Postaneš bolj samozavesten, zavedaš se svojih vrlin in šibkosti, predvsem pa prilagodiš pričakovanja do samega sebe. Za tem začenjaš prepoznavati tudi drugačne tipe osebnosti ljudi okoli sebe. Omenjeno spoznanje ti omogoča, da okrepiš razumevanje vedenja ljudi, ki so drugačni od tebe in seveda znaš prilagoditi pričakovanja tudi do njih. V praksi to pomeni, da postane medsebojna komunikacija lažja, razumevajoča in bolj tekoča. Odnosi postanejo bolj prijetni in harmonični. Z boljšim medsebojnim razumevanjem se učinkovitost pri delu povečuje in cilji se dosegajo hitreje. Odnosi doma so bolj ljubeči in razumevajoči, vzgoja otrok pa manj naporna in zahtevna. Življenje postane lepše in bolj izpopolnjujoče.

Ena prvih pri nas ste se začeli ukvarjati tudi z ženskim podjetništvom. Verjetno taka in podobna vprašanja dobivate ves čas - zakaj je treba podjetništvo deliti na moško in žensko? Kaj je tisto, kar potrebujejo ženske, ki se odločajo za vstop v poslovni svet?

Res je, ko omenim Podjetniški center Zaupam vase!, ki je namenjen ženskam, me ljudje pogosto vprašajo, v čem smo ženske boljše kot moški in zakaj potrebujemo svoj podjetniški center. Moj odgovor pa je vedno isti. Ženske nismo v ničemer boljše in tudi ne slabše od moških, smo pa zagotovo drugačne. Razlika se skriva v načinu razmišljanja in delovanja v skladu s prioritetami. Pri moških so pogosto v ospredju dokazovanje, tekmovanje in rezultati. Ženske pa v ospredje postavljajo sodelovanje, prispevanje in dobre odnose. Iz tega sledi, da se tudi podjetništva ženske lotevamo drugače kot moški. V tujini je podjetniških centrov in inkubatorjev za ženske zelo veliko, v Sloveniji pa smo na tem področju še zelo nerazviti. Do dejanskih premikov na tem področju nas loči še nekaj mentalnih sprememb in ekonomsko spodbudnih ukrepov.

Kar ženske poleg spodbudnega okolja, potrebujemo za vstop v poslovni svet je zaupanje vase in samozavest, česar se številne ženske začnejo »učiti« šele, ko so v to primorane (zaradi izgube službe, zaradi ločitve ali druge življenjske preizkušnje). Ženske v sebi skrivamo neizmeren potencial in moč, da to, kar si zamislimo, tudi uresničimo. Vendar pa to pogosteje delamo za druge, kot same zase. Za slednje je potreben pogum, ki pa izhaja iz zaupanja vase. Ko ženska prebije led, je neustavljiva pri doseganju zastavljenih ciljev.

Kakšni so bili vaši začetki v poslovnem svetu? Od kod ideja? Kje ste črpali navdih, voljo?

Sama sem v poslovni svet zajadrala čisto spontano in nepripravljeno. Sicer izhajam iz obrtniške družine, vendar sem se morala podjetništva kot načina dela – ko delaš zase – naučiti kar skozi praktične izkušnje. Ker je bilo na moji podjetniški poti veliko izzivov, preizkušenj in napak, sem se odločila, da ustanovim Podjetniški center za ženske, kjer bom bodočim podjetnicam lahko na podlagi lastnih izkušenj pomagala, da bo njihova pot bolj gladka in manj turbulentna. Začela sem raziskovati, kako podjetniški centri za ženske delujejo v tujini, jih tudi obiskala in nato začela s svojim poslanstvom v Sloveniji. Čeprav bi si želela, da bi se center razvijal hitreje, sem prepričana, da bo še prišel čas, ko bom lahko v popolnosti uresničila vizijo centra in tako še bolj razširila storitve za podporo bodočim in trenutnim podjetnicam.  

S katerimi težavami se sicer najpogosteje soočajo podjetnice? Kaj jim želite s svojim delom prenesti naprej?

Ženske se v podjetništvu najpogosteje srečujejo s pomanjkanjem samozavesti in zaupanja vase. Skrbi jih, ali so dovolj sposobne, da bodo zmogle delati zase. Strah jih je komunikacije s trgom in bodočimi poslovnimi partnerji. Nekatere obvladajo svoje delo (šivanje, fotografiranje, slikanje, predavanje …), primanjkuje pa jim podjetniških veščin. Nekatere skrbi finančna varnost itd. S svojim delom vsaki ženski posebej pomagam izbrskati, kaj je njen temeljni strah ali dvom, ki jo zaustavlja na poti v podjetništvo. Nato vse občutke skupaj ubesediva ter pripraviva konkretno strategijo za odpravo začetnih omejitev. Za tem se lotiva poslovne ideje in izdelavo poslovnega načrta skupaj s finančno kalkulacijo. Nato ji pomagam pri uresničevanju poslovne ideje v praksi. Moram opozoriti, da v našem centru ničesar ne delamo namesto podjetnic, skozi ves proces morajo same, saj se le tako razvijajo v osebo s polnim izkoristkom osebnega potenciala.  Naš namen je namreč pripraviti vsako žensko, da bo v podjetništvu suvereno dosegala zastavljene cilje.