Vas čustveno izsiljujejo? (2. del)

Vas čustveno izsiljujejo? (2. del)

V prejšnjem delu smo spoznali klientko, ki je prišla k meni na terapijo zaradi svojega odnosa z mamo. Za lažje razumevanje vas vabim, da si najprej preberete prvi del, nato pa nadaljujete z drugim delom.

Kot smo spoznali v prvem delu, se je mama moje kliente v odnosu s hčero pogosto postavila v vlogo žrtve in hčero čustveno izsiljevala.

 

Kaj je čustveno izsiljevanje?

Izraz si je izmislila terapevtka Susan Forward, ki je na to temo napisala tudi knjigo. Čustveno izsiljevanje je oblika nezdrave komunikacije, ki nastane med dvema osebama. Ena od teh oseb uporablja strah, krivdo ali občutek dolžnosti, s katerimi pristiska na drugo osebo, dokler ji le ta ne ugodi. V primeru, da oseba temu ne ugodi, prične čustveni izsiljevalec drugo osebo psihološko kaznovati. Oblik kaznovanja je več. Najbolj pogoste so zlasti kuhanje mule, grožnje ali postavljanje v vlogo trpina, pri čemer čustveni izsiljevalec ostalim prisotnim še dodatno sporoča, kako zelo trpi in se muči, ker mu druga oseba noče ugoditi. Oseba, ki uporablja strategijo čustvenega izsiljevanje, drugi osebi torej sporoča, da je le ta odgovorna za njeno počutje in da je zaradi nje nesrečna. Neizrečena sporočila so pogosto: »Poglej, kaj mi delaš!«, »Zaradi tebe trpim.«, »Si zdaj srečen, ker mi je tako težko?!«, itd. V drugi osebi torej skuša zbuditi občutke krivde.

 

Kdo je še posebej dovzeten za čustveno izsiljevanje?

Osebe, ki pogosto doživljajo krivdo in imajo težave pri postavljanju meja, so bolj dovzetne za čustveno izsiljevanje. To še zlasti velja za osebe, ki se počutijo odgovorne za čustva drugih ljudi, ki želijo drugim ustreči in ki s težavo nekoga zavrnejo. Pogosto so prepričani, da morajo dati druge vedno na prvo mesto ter se ne zavedajo lastne vrednosti.

 

V naslednjem prispevku si bomo pogledali, kako se čustvenega izsiljevanja uspešno ubraniti.

 

Avtorica: Katja Z. Istenič, uni. dipl. psih., Hočem več