Bipolarna motnja

Nihanja razpoloženja so del vsakdana – enkrat smo veseli, drugič žalostni. Če pa razpoloženjska nihanja zelo odstopajo in nam onemogočajo normalno življenje pa moramo poiskati pomoč.

                                              

Lahko gre namreč za bipolarno motnjo.
Kaj je bipolarna motnja?
Gre za psihiatrično motnjo, pri kateri se izmenjujeta dve razpoloženjski stanji: manija in depresija. Bipolarna motnja ima torej dva obraza.
V stanju manije (maničnih obdobij je manj in so krajša od depresivnih):
-          Imajo ljudje ogromno energije,
-          mislijo, da lahko zmorejo vse in da zanje ni ovir,
-          so pretirano samozavestni,
-          so odločni, celo agresivni in prepirljivi,
-          so pogosto nerazsodni (veliko nakupujejo in zapravljajo denar za večinoma popolnoma nepotrebne stvari),
-          pogosto tudi po več dni zdržijo brez spanca,
-          so zelo fizično aktivni, ves čas so v pogonu.
Depresivnih faz je navadno več in trajajo dlje časa. Takrat je bolnik:
-          Žalosten,
-          potrt,
-          utrujen,
-          brezvoljen,
-          občuti praznino.

 

Bolniki z bipolarno motnjo naj bi bili polovico svojega življenja brez simptomov, tretjino časa naj bi bili v depresivni fazi, desetino pa v manični.
Za bipolarno motnjo lahko zboli vsak, običajno pa se pojavi v zgodnji odrasli dobi. Vzroki za njen nastanek še niso pojasnjeni. Šlo naj bi za preplet različnih dejavnikov (dednih in okoljskih). Bolezen lahko sprožita povečan stres ali zloraba prepovedani drog in alkohola.
Bipolarna motnja lahko zelo vpliva na kakovost posameznikovega življenja – bolnik težko funkcionira v vsakdanjem življenju in ima težave z vključevanjem v družbo.

 

 Zdravljenje

Bipolarna motnja se zdravi akutno in preventivno (vzdrževalno). Način zdravljenja je odvisen od razpoloženjske epizode bolnika. Bolnik mora ves čas jemati stabilizatorje razpoloženja, tudi ko se počuti dobro. Stabilizatorji razpoloženja preprečujejo manične in depresivne faze, mednje pa spadajo litij, nekateri antiepileptiki in antipsihotiki.