Psihologija dela

Psihologija dela

Psihologija dela

Problemi, ki jih obravnavamo pri psihologiji dela, se nanašajo na posameznika, delovne skupine in organizacije. Njen osnovni smoter je dati znanstveno podlago za odločitve v zvezi s človeškim vedenjem pri delu.

Tagi: Psihologija dela
Število besed: 1.539
Število znakov: 11.584
1

Kategorije zapiskov