Zapiski

Psihologija osebnosti

Psihologija osebnosti

Pojem osebnosti se veže na izkustvo zaznavanja in ocenjevanja drugega posameznika prek gole zaznave; ustvarjamo si predstave. Osebnost je sklop duševnih, telesnih in vedenjskih značilnosti posameznika.

Tagi: Psihologija osebnosti
Število besed: 4.805
Število znakov: 36.171
Psihologija dela

Psihologija dela

Problemi, ki jih obravnavamo pri psihologiji dela, se nanašajo na posameznika, delovne skupine in organizacije. Njen osnovni smoter je dati znanstveno podlago za odločitve v zvezi s človeškim vedenjem pri delu.

Tagi: Psihologija dela
Število besed: 1.539
Število znakov: 11.584
2

Kategorije zapiskov